08/09/1629, 3

08/09/1629, 3

3 Pieter Dionijs, koopman en burger te Amsterdam, wordt op diens verzoek een voorschrijven aan ambassadeur Langerack verleend, opdat hem het schip Nostra Signora de Rosario wordt teruggegeven. Dit is door hem te Vlissingen gekocht, waarna er in Bordeaux in Frankrijk door de eerste eigenaars beslag op is gelegd.