08/09/1629, 8

08/09/1629, 8

8 Twee brieven van vice-admiraal Quast d.d. 29 aug. zijn ontvangen. Hij schrijft dat de zinkers in slechte staat zjn en dat twee ervan op de heenreis zijn gezonken.
HHM zullen Quast antwoorden alles in het werk te stellen de zinkschepen in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] te brengen, zover mogelijk inwaarts.