08/09/1629, 17

08/09/1629, 17

17 Ontvangen is een antwoord van Z.Exc. vanuit het leger voor 's-Hertogenbosch d.d. 7 sept. op de brief van HHM d.d. 4 sept. betreffende het verzoek om versterking met volk van Zutphen, Deventer en Zwolle.
Er wordt geen resolutie genomen.