08/09/1629, 19

08/09/1629, 19

19 De graaf van Culemborg deelt HHM het verzoek mee van Emanuel de Portugal d.d. Brussel 7 sept. om een paspoort voor het vervoer van 24 paarden daarheen.
Het verzoek wordt afgewezen.