09/09/1629, 1

09/09/1629, 1

1 De thesaurier is uit het leger teruggekeerd. Hij rapporteert het volgende: ten eerste dat Z.Exc. het plan om het vijandelijke leger op de Veluwe aan te tasten, niet goedkeurt. Wel mag men het leger onverhoeds aanvallen met enkele in de Betuwe aanwezige vuurroers en cavalerie indien men daar voordelen van verwacht; ten tweede dat Z.Exc. de voortgang van de werken aan de Vecht ten hoogste aanbeveelt en hij een rapport verwacht over de inspectie van de Grebbe om aldaar een landweer te maken; ten derde dat Z.Exc. sterk aanbeveelt om voor de nabij Rhenen gelegen dwarsdijk een gracht te laten graven van drie roeden breed; ten vierde verwacht Z.Exc. alsnog een resolutie over het lichten van compagnie├źn als de vijand met zijn hele leger over de Rijn is getrokken, volgens de daarvan toegestuurde en nu vernieuwde lijst.
De thesaurier wordt bedankt voor zijn moeite. HHM zullen graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden van HHM te Arnhem in overweging geven iets belangrijks tegen de vijandelijke bruggen over de IJssel te ondernemen, zonder daarbij de macht van het land in de waagschaal te stellen.