11/09/1629, 9

11/09/1629, 9

9 HHM lezen het antwoord van de RvS d.d. 8 sept. op de resolutie van HHM van 6 sept., betreffende het voorzien van de stad Amersfoort vanwege de Generaliteit van oorlogsmunitie, kanonnen en geld voor de fortificatiewerken. Het antwoord luidt dat de RvS het hoognodig acht ten behoeve van de veiligheid van Amersfoort alsmede van Wijk bij Duurstede prompt maatregelen te treffen. Met het oog hierop wordt de heren van Utrecht verzocht een voorschot te geven, waarna vervolgens grondig zal worden uitgezocht tot wiens last deze betaling komt. Het voorschot zou mogen worden ingehouden op de posten die hun goeddunken, indien deze ten laste komen van de Generaliteit. De RvS oordeelt het conform eerdere adviezen raadzaam alle twisten tussen de provincies betreffende de fortificaties onderling te regelen in een formeel besogne, daar HHM in de loop der tijd abusievelijk ongelijkheid tussen de provincies hebben laten ontstaan.
HHM conformeren zich aan het advies en verzoeken de gedeputeerden van Utrecht om het geld op de voorgestelde voet voorlopig voor te schieten. Daarnaast wordt de RvS verzocht een formeel besogne op het stuk van de fortificaties te maken, onder bijvoeging van zijn advies.