16/09/1629, 4

16/09/1629, 4

4 HHM committeren Rantwyck, Meerman, Beaumont, Ploos, Tercuilen en Schaffer om met Z.Exc. te overleggen of de vergadering van HHM zich naar 's- Hertogenbosch moet begeven en zo ja, op welke voet en order en ten tweede of de burgers die alhier in het leger zijn aangekomen "om te sien", zich ook daarheen moeten begeven. Na het rapport hierover van de gedeputeerden, stellen HHM het vertrek naar 's-Hertogenbosch uit tot overmorgen.