18/09/1629, 12

18/09/1629, 12

12 De koning van Zweden en de hertog van Brandenburg zal de overwinning op 's- Hertogenbosch en de inname van Wezel worden bekendgemaakt. Commissaris Cracou wordt op de hoogte gesteld van de met die van 's-Hertogenbosch overeengekomen artikelen om aan de koning van Denemarken mee te delen. Ook zullen orateur Haga, resident Aissma en agent Brederode worden ingelicht, om die informatie ten bate van deze staat te gebruiken.