22/09/1629, 1

22/09/1629, 1

11 In navolging van de gisteren genomen resolutie rapporteren Rantwyck en de andere gecommitteerden over hun gesprek met Z.Exc. over de inhoud van twee schriftelijke antwoorden van Merquette op de brief van Berckel d.d. 9 september. HHM besluiten vervolgens hun griffier Berckel buiten de vergadering te laten aanzeggen dat hij in allerijl aan Merquette moet schrijven dat hij hem op zijn twee laatste brieven niet kan antwoorden voordat zij elkaar hebben gesproken. Hij moet daarom zo spoedig mogelijk naar Roosendaal reizen. Tijdens hun ontmoeting moet Berckel Merquette vragen of de andere zijde de intentie heeft om - bij voortgang van de onderhandelingen over de bekende zaak - de Veluwe met de passage over de IJssel geheel te verlaten of niet. In het eerste geval zal Berckel van staatswege daarover geen openlijke mededelingen doen. Indien zij niet van plan zijn te vertrekken, zal hij duidelijk maken dat de gehele zaak door de provincies niet in bespreking zal worden genomen. Wanneer Marquette zegt het terugtrekken van de Veluwe en het verlaten van de passage tot stand te kunnen brengen, mag Berckel antwoorden dat hij hoopt dat de zaak in kwestie door de provincies in positief beraad genomen kan worden, zonder zich ergens toe te verbinden. Als Merquette antwoordt op dit punt geen last te hebben ontvangen, moet Berckel hem de tijd gunnen dit alsnog te laten doen.

1 Deze resolutie is in S.G. 3906 opgetekend direct na de resolutie van 21 sept. en is daar niet op 22 sept. ingeschreven.