22/09/1629, 12

22/09/1629, 12

12 Ter vergadering compareert Lopes. Hij overhandigt een brief van de koning van Frankrijk d.d. 23 juni, geschreven in zijn leger te Alets. Hij verzoekt in kracht daarvan uit deze landen naar Frankrijk te mogen voeren: ten eerste het koninklijke schip genaamt Saint-Louis, het schip voor de koningin-moeder genaamd De Wassende Maan en een wachtschip zonder naam, met de hele equipage en uitrusting. Ten tweede verzoekt hij om de uitvoer van het kanon dat hier te lande is gegoten en getekend met het koninklijk wapen, het geschut van Richelieu, alsmede het koper, lood, en tin dat de koning hier te lande heeft doen aankopen. Ten derde verzoekt Lopes een vrij paspoort om drie à vierhonderd schippond geslagen want en honderddertig stukken lood uit te voeren, twintig of dertig ankers, vijf of zes masten, linnen, stoffen en rariteiten voor een bedrag van vijfduizend of zesduizend kronen. Deze zouden bestemd zijn voor de koningin-moeder en kardinaal De Richelieu. Voor Lopes en zijn gevolg vraagt hij om een paspoort voor 22 personen en 24 paarden (hengsten en merries) met bagage.
HHM staan de uitvoer toe van de schepen met equipage en toebehoren, alsmede van het kanon en geschut. Ook honoreren ze het verzoek om paspoorten. De overige punten in het verzoek wijzen ze af.