22/09/1629, 13

22/09/1629, 13

13 HHM verzoeken de burgemeesters en vroedschappen van de stad Emden vriendelijk om opschorting van de strenge maatregelen ten aanzien van de opgezetenen van het platteland van Oost-Friesland en de gevangen die zij hebben gemaakt voorlopig te ontslaan, totdat de kwestie van de opgezetenen geregeld is. Met dat doel zijn de gedeputeerden van HHM en de graaf van Oost-Friesland op 1 okt. opgeroepen voor HHM te verschijnen, en wordt de graaf verzocht zijn akties ten opzichte van die van Emden te beƫindigen. Op dezelfde dag kunnen de ridderschap, de steden Aurich, Norden en de huismansstand hun klachten over hun behandeling door die van Emden ten overstaan van HHM uiteenzetten.