23/09/1629, 11

23/09/1629, 11

11 Ontvangen zijn twee brieven van commissaris Cracou d.d. Helseneur [Helsingør] 27 aug./6 sept., een met een aanbeveling om overste Rosencrants in dienst te nemen en te houden, de ander bevat berichten.
Op geen van beide brieven wordt een resolutie genomen.