23/09/1629, 16

23/09/1629, 16

16 Ter vergadering compareren de gedeputeerden van de synode van Gelderland en Holland. Zij geven HHM verschillende punten ter overweging betreffende de kerk te 's- Hertogenbosch en die op het platteland in de Meierij van 's-Hertogenbosch. Zij zullen deze schriftelijk bij HHM indienen.