27/09/1629, 1

27/09/1629, 1

1 Commandeur Quast schrijft vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn in de Braeck d.d. 16 sept., dat de kust van Vlaanderen slechts door vier schepen en twee fregatten wordt bezet en dat de vijand met een flink aantal schepen op zee is en een aantal andere uitrust in Duinkerke en Oostende.
HHM zullen de Admiraliteiten schrijven het uitvaren van de schepen onder hun leiding bestemd voor de bezetting van de kust van Vlaanderen te bespoedigen. Verder zullen HHM de provincies verzoeken de schepen die op hen zijn gerepartieerd te betalen, zodat de zaken ter zee niet tot onenigheid leiden.