27/09/1629, 6

27/09/1629, 6

6 Ontvangen is een schriftelijk antwoord van de president en raadslieden van de Raad van Vlaanderen d.d. 18 sept., op de brief van HHM d.d. 24 juni betreffende het vervallen van de uitgaven, de kosten en het salaris van de lagere ambtenaren, nodig voor de bestraffing van delinquenten en delicten binnen hun rechtsgebied.
Er wordt geen resolutie genomen. HHM zullen de retroacta hierop laten nazien.