28/09/1629, 5

28/09/1629, 5

5 HHM verlenen Pieter van Blanckeroort, geweldige-generaal over de in Vlissingen aangekomen oorlogsschepen van Holland en West-Friesland, ordonnantie voor twee maanden gage, verschenen op 10 september.