28/09/1629, 10

28/09/1629, 10

10 Markies De Duraes wordt op diens verzoek een paspoort verleend om zijn bagage over zee naar Bordeaux in Frankrijk te vervoeren, op voorwaarde dat hij deze specificeert.