28/09/1629, 6

28/09/1629, 6

6 Wijnant de Keijser toont een verklaring aangaande de bevrijding van gevangen ingezetenen van deze landen in Algiers, Tunis en Barbarije [Marokko].
Deze wordt aan de gedeputeerden van Holland ter hand gesteld ter bespreking met hun principalen .