29/09/1629, 10

29/09/1629, 10

10 Hendrick Cannarts verzoekt het traktement dat hem en wijlen zijn vader eerder is toegekend, aan hem nog zes maanden door te betalen.
HHM zullen alvorens te beslissen de retroacta over deze zaak laten opzoeken.