29/09/1629, 3

29/09/1629, 3

3 Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast, geschreven vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn op de rede van Oostende d.d. 25 sept., met daarnaast een lijst van verschillende kapiteins die slechts korte tijd op de kust van Vlaanderen waren.
Deze lijst zal in kopie worden toegestuurd aan de Admiraliteiten waaronder de kapiteins ressorteren, om hen op deze kapiteins te laten letten.