30/09/1629, 1

30/09/1629, 1

1 Ontvangen is een brief van Langerack d.d. Fontainebleau 19 sept., een duplicaat van het door HHM ten laste van kapitein Pieter Dorrevelt gewezen vonnis en een relaas over het proces dat het parlement van Bordeaux tegen hem wil voeren.
Deze brief met bijlagen zal voor onderzoek en advies ter hand worden gesteld aan Bruninxs.