02/10/1629, 8

02/10/1629, 8

8 HHM lezen het verzoek van de jonge Franchois Bogaerts van Lier, dienend bij zijn broer Pauwels Bogaerts, woonachtig te Lachenen onder contributie, dat behoort tot de bijvang van Lier. Hij beklaagt zich erover dat hij tegen het recht van de sauvegarde gevangen is genomen door ene Guilliaeme de Haese, die het commando voert over een groep soldaten van het garnizoen van Bergen. Hij verzoekt HHM de gouverneur van Bergen te gelasten hem suppliant zonder verdere kosten uit gevangenschap vrij te laten, onder borgstelling van minstens één geschikte opgezetene van het platteland van Brabant onder contributie, alsmede de roerende goederen van de suppliant. Hij verklaart zich tevens bereid voor de RvS terecht te staan.
HHM zullen dit verzoek aan de gouverneur opsturen, met last de suppliant op de aangeboden borgtocht alsmede de toezegging terecht te willen staan voor de RvS, uit zijn gevangenschap te ontslaan, tenzij de gouverneur daartegen bedenkingen aanvoert. Deze moet hij dan met het rekest en de aangehechte bewijsstukken zo spoedig mogelijk naar HHM terugsturen.