02/10/1629, 18

02/10/1629, 18

18 Ontvangen is een brief d.d. Vlissingen 28 sept. van vice-admiraal Quast. Hij heeft in zijn brief van 25 sept. HHM abusievelijk geschreven dat kapitein Ellert Thomsz. die Quast als commandeur had benoemd voor Oostende, zodra hij Quast zag aankomen van zijn wacht naar Vlissingen was gelopen. Ellert Thomsz. was namelijk nabij Blankenberge om aldaar de vijandelijke visserij te schaden.
HHM zullen dit met een postdatum op de brief die gisteren aan de Admiraliteit te Amsterdam is geschreven, aantekenen.