03/10/1629, 3

03/10/1629, 3

3 Harman Crayevanger, voormalig rechter in Amboina, wordt ordonnantie verleend voor een bedrag van 300 gld. aan kostgeld, vervallen in september.