03/10/1629, 6

03/10/1629, 6

6 HHM lezen een memorie vanwege Anthony Gunther, graaf van Oldenburg en Delmenhorst. Hij wil ter proviandering van zijn hofhouding dertien last haring, vier tonnen abberdaan en vier tonnen zalm vrij uitvoeren. Alvorens hierover te beslissen zal worden opgezocht wat de graaf verleden jaar is toegestaan.