03/10/1629, 11

03/10/1629, 11

11 HHM lezen het verzoek om tenietdoening van Colm Francq, woonachtig te Spa. Enkele jaren geleden heeft hij de koning van Spanje als soldaat gediend.
Dit verzoek zal voor advies aan de RvS ter hand worden gesteld.