03/10/1629, 15

03/10/1629, 15

15 Gehoord wordt het rapport van Brunincx die conform de resolutie van HHM d.d. 30 sept. de brief van Langerack van 19 sept. en de meegezonden stukken betreffende de zaak van de te Bordeaux gevangen gehouden kapitein Dorrevelt heeft bestudeerd.
HHM zullen een uittreksel van de brief alsmede de meegezonden stukken aan de Admiraliteit te Amsterdam opsturen voor nadere informatie, in het bijzonder over de daar gevoerde procedures tegens de kapitein vanaf het moment dat hij van de Voorpoort daarheen is gezonden totdat hij kapitein in 's lands dienst is geworden.