05/10/1629, 8

05/10/1629, 8

8 Ontvangen is een brief d.d. aldaar 19/29 sept. van de Admiraliteit te Dokkum . Door een van 's lands uitgezonden kapiteins voor de wacht en de bezetting van de Wezer is een schip met bonen en erwten achterhaald. Het schip was door een koopman te Jever bevracht met bestemming Norden. De Admiraliteit vraagt HHM te oordelen of de genoemde lading te confisqueren is of niet, omdat HHM de verschillende Admiraliteiten eerder door middel van een aanschrijving had meegedeeld dat de Wezer alsmede andere rivieren waren gesloten. Ten tweede verzoeken zij om het oordeel van HHM over de zaak van commissaris Tipotius.
HHM zullen alvorens een besluit te nemen op het eerste punt het advies inwinnen van de Admiraliteit te Rotterdam , te Amsterdam en in het Noorderkwartier . Wat het tweede punt betreft besluiten HHM de retroacta op te laten zoeken.