05/10/1629, 10

05/10/1629, 10

10 Henrick Cannarts van Hasselt in het Land van Luik, dienend als soldaat onder de garde van Z.Exc., laat weten dat hij en wijlen zijn vader HHM en deze landen zeer goede, geheime diensten hebben bewezen. Daarvoor is hun ieder een voorlopig traktement van 12 gld. voor een herenmaand toegekend. Ondertussen is de vader van de suppliant komen te overlijden. Cannarts verzoekt HHM om doorbetaling van beide traktementen aan hem, ingaand bij het aflopen van de laatste concessie.
Na de retroacta hierop te hebben nagezien besluiten HHM de suppliant alleen zijn eigen traktement nog een half jaar door te betalen bij het aflopen van de laatste concessie.