08/10/1629, 1

08/10/1629, 1

1 HHM zetten de sluiting van levensmiddelen op de op 1 sept. aangenomen voet en order tot half november n.s. voort. Vosbergen verklaart hiermee niet in te kunnen stemmen, tenzij HHM meteen de uitvoer van wijn op de Schelde en naar Vlaanderen toestaan.