09/10/1629, 3

09/10/1629, 3

3 HHM staan Willem Muilman, burger en koopman te Amsterdam, de uitvoer van tien of twaalf masten naar Genua en Livorno toe. Wel moeten de rechten van het land worden betaald en borg worden gesteld op het kantoor van de Admiraliteit te Amsterdam . Ook moet hij beloven dat de masten nergens anders geleverd en gebruikt zullen worden.
De suppliant wordt gelast binnen zes maanden de borg te zuiveren.