09/10/1629, 6

09/10/1629, 6

6 HHM lezen het herhaald verzoek van Hendrick Spengman, koopman te Stralsund, om betaling van 2.000 rijksdaalder die hij op wissel heeft betaald aan commissaris Cracou ter betaling van de 30.000 pond, in 1628 door HHM als subsidie beloofd aan Stralsund.
Ontvanger-generaal Doublet laat weten dat hiervoor geen geld in voorraad is vanwege de achterstallen van de provincies.
HHM machtigen Doublet om 5.000 gld. te lenen ten laste van de in gebreke blijvende provincies ter betaling van de wissel van 2.000 rijksdaalder.