11/10/1629, 3

11/10/1629, 3

3 HHM verlenen Isaack Coninx, koopmansbode van de stad Dordrecht op Antwerpen, een voorlopig paspoort voor het reizen over water en over land van Dordrecht naar Antwerpen en vice versa, via Willemstad en Lillo.