11/10/1629, 10

11/10/1629, 10

10 HHM lezen het advies van de Admiraliteit te Rotterdam van 10 okt. betreffende een uittreksel van een brief van de Admiraliteit te Dokkum d.d. 19 sept. o.s. De vraag was of de bonen en erwten van een koopman uit Jever met bestemming Norden die door een kapitein van de wacht van Dokkum op de Wezer zijn achterhaald, confiscabel zijn of niet.
Conform het advies besluiten HHM de Admiraliteit te Dokkum terug te schrijven de koopman en schipper als zijnde neutraal in verband met de door hen aangevoerde ontwetendheid te zullen laten terugkeren naar vanwaar zij gekomen zijn of naar elders, omdat het vervoer van deze waren niet is verboden. Mochten zij echter na deze waarschuwing in de toekomst worden aangehouden met dezelfde of soortgelijke waren die ze naar de Wezer of andere verboden plaatsen vervoeren, dan zullen deze verbeurd worden verklaard en geconfisqueerd.