12/10/1629, 4

12/10/1629, 4

4 HHM lezen het verzoek van Willem Dirxsz. en Jan Tonisz. van Terschelling, Harinck van Molkwerum, Sijmon Volckersz., Jan Wybesz. en Reijnder Gerridts van Stavoren, dat commissaris Snouck met een brief d.d. Enkhuizen 18 sept. ondersteunt. Zij willen ieder 2.400 gld. voor het overbrengen van het volk van overste Rosecrantz uit de Sont naar deze landen.
Dit verzoek gaat naar de Admiraliteit te Amsterdam voor onderzoek en advies over de hoogte van de geƫiste vracht.