14/10/1629, 6

14/10/1629, 6

6 1 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden van HHM bij graaf Ernst Casimir van Nassau d.d. Doesburg 13 oktober. Zij laten weten dat de vijand de schansen en de hele Veluwe die dag heeft verlaten. Sergeant-majoor Wijnbergen die het commando voert te Zutphen, is met volk uit zijn garnizoen [naar Doesburg] getrokken en ook kapitein Gerard van Haeften is daarheen gestuurd. De gedeputeerden verzoeken HHM desondanks het geld dat eerder is bestemd voor de werken en de betaling van het nieuw gelichte volk zo snel mogelijk toe te zenden.
HHM besluiten tot teken van blijdschap de magistraat van 's- Gravenhage aan te zeggen deze avond de klok in alle kerken op drie tijden te laten luiden. Over andere uitingen en geldzaken zal morgen - wanneer de provincies weer sterker vertegenwoordigd zijn - worden beraadslaagd. Verder zal dit bericht, gepostdateerd, in de vanochtend vastgestelde brief aan Z.Exc. worden opgenomen, met daarbij de mededeling dat de gedeputeerden [bij Ernst Casimir] intussen over de inzet van het leger hebben geadviseerd, maar dat men het oordeel van Z.Exc. afwacht en de zaak er zolang bij laat.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54.