15/10/1629, 8

15/10/1629, 8

8 Pelgrim en Backaert, schepenen te 's-Hertogenbosch, beklagen zich mondeling en schriftelijk over de licentmeesters en hun commiezen aldaar. Van de boeren van de Meierij van 's-Hertogenbosch eisen zij licent van ingevoerd graan, fruit, boter en eigen gewassen, alsmede van olie, zout, zeep, stokvis en andere waren die zij gewoon zijn uit te voeren en ook van inlandse goederen die zij uit de stad naar de Verenigde Provincies voeren. De tollenaars van Gorinchem, Schoonhoven en elders vorderen tol van de inwoners van 's- Hertogenbosch. De schepenen verzoeken HHM op te treden tegen deze afpersing en om teruggave van hetgene de ingezetenen is afgenomen.
HHM zullen hierover advies en informatie inwinnen bij de gecommitteerden in het leger en bij de Admiraliteit te Rotterdam .