16/10/1629, 19

16/10/1629, 19

19 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 11 oktober. Licentmeester Sticke te Deventer heeft haar bericht dat de licentmeester te Zutphen de boeren als provisie twee spint zout, acht à tien pond kaas, alsmede zeep, boter en andere waren laat meenemen. De licentmeester te Deventer vraagt om nadere orders. De Admiraliteit vraagt HHM naar hun mening.
Een beslissing wordt opgeschort.