17/10/1629, 1

17/10/1629, 1

1 Kapitein Croismare en kapitein Malaguet verzoeken om betaling van hun achterstallige soldij. HHM machtigen de RvS om de supplianten aan een maand soldij te helpen.