17/10/1629, 10

17/10/1629, 10

10 HHM lezen de namens Gent ingediende deductie over de door de regering van de keurvorst van Brandenburg voorgenomen reductie van het volk onder zijn gezag.
Deze deductie gaat naar de RvS om te zien of er redenen zijn waarom men af zou moeten wijken van de resolutie die conform het advies van de RvS op 11 okt. is genomen op de door ambtman Ahr ingediende propostie.