17/10/1629, 12

17/10/1629, 12

12 Jacob van Leeuw, koopman te Amsterdam, verzoekt HHM nogmaals te schrijven aan de Admiraliteit in Zeeland om restitutie van 946 gld. 8 st. 8 p. die te Lillo ten onrechte in beslag zijn genomen en sindsdien worden vermist.
Bruninxs die naar Zeeland gaat zal bij de Admiraliteit aandringen op afhandeling van deze zaak.