17/10/1629, 13

17/10/1629, 13

13 HHM kennen Jan van Leeuwen, voormalig rechter in Amboina, op diens verzoek 900 gld. voor drie jaar onderhoud toe, waarvan hem ordonnantie wordt gedepĂȘcheerd.
HHM zullen deze som herhalen waar ze dat nodig achten.