17/10/1629, 15

17/10/1629, 15

15 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 9 okt. op het rekest van kapitein La Grange om verlof tot het voorjaar, om in Italië in dienst te kunnen treden van de republiek Venetië. Het advies is afwijzend, omdat het strijdig is met de stellige resolutie op de verloven en absentie van de krijgsofficieren.
HHM laten het verzoek liggen.