17/10/1629, 2

17/10/1629, 2

2 Jan van der Linden, burger te Wezel, verzoekt om wat etenswaren de Rijn stroomopwaarts te mogen voeren volgens de ingediende specificatie.
Een beslissing wordt opgeschort.