17/10/1629, 3

17/10/1629, 3

3 Ontvangen is een brief van de gedeputeerden te velde bij 's-Hertogenbosch d.d. 14 oktober. Deze bevat onder andere een verzoek om geld ter betaling van de aanbestede contrescarpe te Engelen, alsmede de betaling van de weekgelden voor de treinen die de vestingwerken afbreken.
De RvS wordt verzocht daarheen een flinke som geld te sturen.