17/10/1629, 5

17/10/1629, 5

5 President Rode toont in de vergadering een aan hem door resident Carlaton geschreven memorie. Deze verzoekt om een resolutie op de veertien dagen geleden overhandigde brief van de koning van Groot-Brittanniƫ over het onderhouden van goede betrekkingen tussen zijn op Bantam handelende onderdanen en de VOC . Daarnaast verzoekt hij gedeputeerden te committeren om met Carlaton en Burlamachi - die daartoe een mandaat hebben - de liquidatie van de uitstaande rekening tussen de koning en HHM te bespreken.
HHM sommeren op het eerste punt de aanwezige gedeputeerden van de VOC alsnog de gewenste informatie op de brief te leveren. Op het tweede punt verzoeken HHM de RvS om met Carlaton en Burlamachi in overleg te treden en te starten met de liquidatie.