17/10/1629, 6

17/10/1629, 6

6 Een beslissing op het verzoek van de pachters van een kwart van de konvooien en licenten van de vorige termijn om met commissarissen te liquideren, wordt opgeschort.