17/10/1629, 7

17/10/1629, 7

7 Ter vergadering compareert Jan Clantier, aangewezen als ontvanger van de konvooien en licenten te Wezel. Hij verzoekt HHM voor hem commissie te depĂȘcheren. Ten tweede dient hij een brief met een lijst in, betreffende enkele eetwaren die Dyden ondanks het verbod van HHM op de generale uitvoer van levensmiddelen heeft laten passeren. Ten derde overlegt hij enkele punten betreffende de oprichting en het bestuur van het genoemde kantoor.
HHM houden het eerste punt in overweging. Op het tweede punt wachten HHM het schriftelijke antwoord af van hun gedeputeerden te Wezel die naar deze zaak zullen informeren. Op het derde punt besluiten HHM de ingediende remonstrantie in kopie naar de Admiraliteiten te Rotterdam en Amsterdam te sturen. Ondertussen zullen HHM beslissen op de stukken die door deze Colleges over dit kantoor zijn ingediend.