18/10/1629, 1

18/10/1629, 1

1 Ontvangen is de brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 13 okt. met de documenten betreffende de zaak van kapitein Dorrevelt die in Bordeaux gevangen zit, als antwoord op de brief van HHM d.d. 3 oktober.
Het antwoord en de documenten zullen worden opgestuurd naar Langerack, met last zich er bij de koning, de koningin-moeder en kardinaal Richelieu voor in te spannen dat de kapitein vrijkomt.