18/10/1629, 6

18/10/1629, 6

6 Ter vergadering compareert ontvanger-generaal Doublet. Hij verklaart dat de RvS bezwaar heeft tegen het depĂȘcheren van een akte van autorisatie voor de lening van 5.000 gld. ten laste van de provincies die nalaten de wisselbrieven van eenzelfde bedrag te betalen, opgenomen door commissaris Cracou bij Spegman te Stralsund. Ten tweede maakt hij HHM namens de RvS de ontvangst van de brief van de gedeputeerden te velde bij 's- Hertogenbosch bekend. De apostille in de marge daarvan luidt dat de RvS zo snel mogelijk een flinke som geld daarheen moet zenden, maar daartoe ziet hij geen mogelijkheid.
HHM zullen op het eerste punt vasthouden aan de eerdere resolutie. De ontvanger wordt aangezegd alsnog de genoemde som ten laste van de provincies te lenen. Het tweede punt wordt opgeschort.